Adatkezelési tájékoztató

Megrendelő a megrendeléssel hozzájárul az alábbiakban felsorolt adatai Szállító által a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő kezeléséhez és tárolásához. A Szállító az alábbiak szerint közli az adatkezeléssel kapcsolatos információkat.

a) A szállító a megrendelés során a kezeli a Megrendelő által és kizárólagos felelősségére megadott alábbi adatokat:

  • Megrendelő neve, telefonszáma, email címe,
  • Vevő neve, postacíme, számlacíme,
  • Átvevő neve, átvételi címe, telefonszáma
  • Megrendelendő áruval kapcsolatos adatok.

b) Az érintettek köre: Megrendelő, Vevő, Átvevő

c) Az adatgyűjtés célja a megrendelés pontos felvétele és teljesítése.

d) Az adatkezelés időtartama a számla és mellékleteinek számviteli és adózási szabályok szerint kötelező megőrzési idejével ( 5-1 év) azonos. A megőrzési idő elteltével, a Szállító megsemmisítéssel selejtezi a papíralapú adathordozókat, a számítástechnikai eszközöket törölt adattárolókkal selejtezi. e) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye a

  • Szállító árukezeléssel, számlázással foglalkozó alkalmazottai, és alvállalkozói (különösen: könyvelő, Futárcég) a szükséges mértékben, célhoz kötötten.
  • Szállító és futárcégeket ellenőrző állami szervezetek.

A Szállító a fentieken túlmenően adatokat nem kér, és nem kezel. A Szállító semmilyen jogcímen nem adja ki vagy át a fenti adatokat harmadik (jogi vagy természetes) személynek, kivéve az arra jogszabályban feljogosított állami szervek (pl. adóhatóság) tevékenységét. A Szállító, jogszabályban feljogosított állami szervek (pl. adóhatóság) tevékenysége során, a számlákon szereplő adatokat és a számla alapját képező gazdasági esemény (megrendelés) részleteit köteles az állami szerveknek átadni, azonban az átadás tényét nem köteles az érintettek tudomására hozni.

Kivételek:

  • Vevő (számla címzettje) érdeklődésére a Megrendelő előzetes értesítése nélkül a Megrendelő nevét, telefonszámát email címét a Szállító megadja.
  • Címzett érdeklődésére a Megrendelő előzetes értesítése nélkül a Megrendelő nevét, telefonszámát email címét a Szállító megadja.

A Szállító a visszaigazolásban megadja az árut szállító futárcég nevét. A név alapján Megrendelő megtekintheti a futárcég nyilvános honlapját, ahol megismerhető a futárcég adatkezelésével kapcsolatos szabályozása.

Amennyiben a Megrendelő nem tekinti a futárcéget megfelelőnek, legkésőbb a megrendelés megtételekor kérheti másik futárcég igénybevételét