Torziós rugó csere szerelési leírása szakember részére

Garázskapu torziós rugó csere

A garázskapu házilagos javítása tilos! Csak a kapuszerelésre kiképzett szakember végezheti a rugócserét, kapujavítást!

Biztonsági figyelmeztetés a felhasználónak:

A garázskapu nagyméretű, magasban mozgó, súlyos szerkezet, a hibás kapu lezuhanhat!

A hibás kapu üzemeltetése közvetlen életveszéllyel és súlyos kárveszéllyel jár!

A hibás kapu üzemetetése TILOS!

Ne mozgassa a kaput a mozgató motorral, ha eltörött a rugó! A motor nem képes a kapu súlyát megtartani, alkatrészei kisebb erőkre vannak tervezve, a nyitott kapu lezuhanhat!

A törött rugó miatt a motornak túl nagy erőt kell kifejtenie, ami a motor károsodását eredményezi! 

Rugó pótlás megrendelése.

Okos telefonnal, vagy számítógéppel beléphet a www.kapurugok.hu honlapra, amely laikus számára is lehetővé teszi, hogy megfelelő rugót rendeljen. A törött rugó pótlásának megrendeléséhez, a méretek megadásához, a fotók készítéséhez a rugót nem szabad leszerelni!

A rugóval együtt más alkatrészek is beszerezhetőek. Megfelelő rugó előzetes beszerzése esetén, a szerelőnek csak egyszer kell kiszállnia a javítás helyszínére.

Minden megjelölés, amely a bal (L -Left) vagy jobb (R-Right) oldalra utal, úgy értendő, hogy a megfigyelő a garázs belsejében áll, a nyílás felé néz, vele szemben kapu teljes szerkezete, tőle távolodva pedig a nyílás és a külső tér helyezkedik el.

Általános figyelmeztetés

Képzett szakember számára készült ez az utasítás, ezért nem használható házilagos szereléshez! Házilagos szerelés esetén minden garancia elvész, a gyártó és a forgalmazó minden felelősséget elhárít. 

Veszélyesen nagy koncentrált erő van a megfeszített rugókban, és robbanásszerűen szabadul fel a szerkezet megbontása esetén, akár halálos balesetet és nagy anyagi kárt okozva.  A rugót, a kötéldobot, az emelőkötelet, a csapágyat, az alsó sarokvasat és a görgőket, a paneleket, a sínszerkezetet és ezek egymáshoz vagy az épülethez rögzítéseit érintő – akár legegyszerűbb - javítást megelőzően le kell lazítani a rugókat!

Veszélyesen nagy súlyú (40-300 kg) a kaputábla, amely a magasból lezuhanhat, halálos balesetet és nagy anyagi kárt okozva!

A szerelést két szakember végezze! Legalább az egyik személy rendelkezzen olyan, a személyére szóló igazolással – feljogosítással -, amelyet garázskaput gyártó, vagy forgalmazó cég adott ki a számára! Szerelési javítási karbantartási kérdésben, kétség esetén, ha szükséges a forgalmazóhoz vagy a gyártóhoz kell felvilágosításért fordulni! A hibás vagy kérdéses alkatrészről készített fotót kell mellékelni a feltett kérdéshez. 

Gyártmányonként eltérhetnek a részletek. Ezen leírásban foglaltakat az adott helyzetnek, a ténylegesen felszerelt régi és a beszerzett új alkatrészeknek megfelelően, az élet- és vagyonbiztonsági követelményeknek alárendelten kell értelmezni. 

Az esetleg félreérthető fogalmazások vagy hibák miatti kárigény érvényesítése kizárt.  Ez a szerelési utasítás leírja a rendszer összeszerelését és szétszerelését; azonban ki kell egészíteni más leírásokkal, különösen a kapu és a motor (ha van) gyártó által kiadott szerelési utasításával, és a szerelést végző szakember gyakorlati tapasztalatával.

Biztonsági figyelmeztetés a javítási munkát végző személy munkáltatójának : 

Ez a leírás professzionális szerelők részére készült, és nem tartalmazza az épületlakatos és villanyszerelő szakemberektől elvárható általános műszaki, technológiai és szakmai ismereteket, biztonsági előírásokat és gyakorlati fogásokat.  Ez a leírás nem tartalmazza az önálló tevékenységet végző vállalkozótól elvárható egyéb ismereteket, nem tartalmazza a munkaviszonyban álló alkalmazott részére adandó, munkakörének megfelelő balesetvédelmi oktatás anyagát. 

Biztonsági követelmények a javítási munka elvégzésekor 

Áramtalanított motorral kezdhető a kapujavítási munka, és maradjon is úgy, miközben a kapun dolgoznak!

El kell keríteni, és ki kell üríteni a munkaterületet! Az elvégzendő munka veszélyes, a munka területén veszélyben vannak a gyerekek, az áthaladó személyek, a háziállatok, a gépkocsik, és a vagyontárgyak.

Munkavédelmi kesztyűt, sisakot, védőszemüveget, villanyszerelő cipőt kell viselnie a javítást végzőnek.

Elő kell készíteni a megfelelő szerszámokat, a felhúzópálcát (rugó-feszítő rúd) és a stabil állványzatot, kisebb magasságnál létrát! A felhúzópálca mérete: 151 vagy 95 mm magátmérőjű rugónál: 17 mm átmérőjű, 800 mm hosszú és tömör acél. Kisebb rugóknál: 13 mm átmérőjű, 600 mm hosszú és tömör acél. Megfelelő világítást kell biztosítani. 

Nagyon veszélyes, és nem szabad csavarhúzót, vagy alkalmilag talált más segédeszközt használni a rugó felhúzásához. A rugófej üregébe szabályosan illeszkedő 2 db felhúzó-pálcára van szükség.

Magasban végzett munka veszélyes!

Szétszerelés, lebontás

A rugó feszültség-mentesítése

1) Ha a kapu nyitott állapotban van, a törött rugó talpánál lévő rugótörés-biztonsági elem megakadályozza a kaputábla lezuhanását, vagy lecsukását. A 2004. után CE szerint gyártott kapuknál kilincsműves (racsnis) rugótörés-biztonsági elem kerül a rugók talpához. A kaputábla súlyától függően több kioktatott személy együttműködésével készüljenek fel a kaputábla óvatos, alkalmas eszközökkel (2 db mobil kézi csörlő, targonca, stb.) történő leengedésére! Erre a kilincsmű kinyitása után kerülhet sor. A kilincs visszazárását megelőzendő, egy 3-5 mm csapszeg vagy hasonló alkalmas eszköznek az erre a célra kialakított furatba való elhelyezésével kell meggátolni. Gyakori, hogy a csak kapu teljes felnyitása után válik hozzáférhetővé ez az alkatrész.

2) Patent-fogókkal rögzítse a lecsukott kaputáblát az emelkedés ellen.

3) Patent-fogóval rögzítse a tengelyt úgy, hogy az emelő drótkötelek megfeszüljenek!

4) Távolítsa el vagy oldja le a tengelyen lévő motort vagy láncos mozgatót (ha van), oldja le a vonszolóműves motort a kaputábláról!

5) A létrát vagy állványzatot úgy helyezze el, hogy a felhúzópálcát oldalról, nem pedig szemből kezelhesse!

6) Helyezze be az egyik felhúzópálcát a rugó furatába, tövéig! A felhúzópálcát a végén fogja meg! Készüljön fel a rugóerő megtámasztására, ellenőrizze, elég stabilan áll-e a létrán, vagy állványon?

7) Vigyázat! A felhúzópálca kirepülhet, és súlyos sérülést okozhat! Sose álljon vele szemben!

8) Másik kezében lévő gyűrűs kulccsal óvatosan csavarja ki a rögzítőcsavart, és nútolt tengely esetén húzza ki az ékpályából az éket! Miközben ezt teszi, a felhúzópálcát erősen tartani kell.

9) Szilárdan tartva az első pálcát, óvatosan engedje lefelé forogni, csökkentse a rugóerőt, szúrja be a másik pálcát a következő szabad öntvény-furatba...közben számolja meg és jegyezze fel a negyed fordulatok számát! Ez különösen fontos speciális (függőleges, ferdén emelkedő és/vagy magasított pálya) esetén.

10) Fordítsa egy negyed fordulattal a második pálcát a lefelé....

11) Tartsa meg a második pálcán az erőt, vegye ki az első pálcát....

12) Ismételje ezeket a lépéseket, amíg teljesen laza nem lesz a rugó..

13) Végezze el a többi rugó lelazítását ugyanígy, a létra vagy állvány áthelyezésével!

14) Lazítsa meg a drótkötelet, oldja ki a rögzítést!

15) Szerelje le a torziós rugó egységet, vizsgálja át, szerelje szét, szükség szerint cserélje ki az elhasználódott alkatrészeket! A törött rugóhoz kapcsolt rugótörés-biztonsági elemet a törés után - egyes gyártmányoknál - a rugóval együtt cserélni kell, akkor is, ha nem látszik rajtuk sérülés.

16) A lebontás után át kell vizsgálni a kapu szerkezetét. Pótolni a hiányzó csavarokat, meghúzni a lazákat, megolajozni a görgőket és a pántokat. Gondosan meg kell vizsgálni a fali és mennyezeti rögzítések szilárdságát, szükség esetén nagyobbra kell cserélni a kilazult fali rögzítéseket. Meg kell vizsgálni az alsó sarokvas bekötését, az itt kilazult teherhordó csavarokat nagy gondossággal kell pótolni.

Összeszerelés

17) A megcsavarodott, megtört, kiszálkásodott emelő drótkötelet ki kell cserélni eredeti hosszúságú, vastagságú és végelésű, kapuk számára gyártott minőségű emelő drótkötélre.

18) Tilos az általános célú – kevésbé hajlékony és kisebb szakítóerejű - drótkötelek felhasználása.

19) Az eredeti emelő drótkötelet tilos rövidíteni, csere esetén pedig be kell állítani az eredeti hosszúságot.

20) Különleges sínvezetés (függőleges, ferdén emelkedő és/vagy magasított pálya) esetén a kúpos és félkúpos dobok emelő drótkötele sok „nem működő” menetet tartalmaz, de a kötélhossz bármilyen módosításával a kapusúly kiegyenlítése, kiegyensúlyozása lehetetlenné válik.

21) Szerelje vissza a torziós rugó egységet, az új rugókkal és a kicserélt alkatrészekkel!

22) Az emelődrótkötél beszerelése előtt, azt ki kell egyenesíteni, minden csavarodástól mentesíteni és hibátlan új állapotát ellenőrizni. Rögzítse elfordulás ellen a tengelyt egy patentfogóval.

23) Egyformán feszítse meg a kábeleket, és a kaputábla vízszintes maradjon! Nútolt tengely esetén a kötéldobba be kell fűzni az emelő drótkötelet és csavarral rögzíteni. Csőtengely esetén az emelő drótkötelet a számára kialakított horonyba kell akasztani és a dob forgatásával kell a kötelek feszességét egyformára állítani.

24) Rögzítse a kötéldobot a tengelyhez. Ha nincs ék, különösen gondosan húzza meg a kötéldob csavart, vékony csőtengely esetén 1-2 mm-rel be kell roppantani a csavarral a tengely anyagát. Patentfogóval meg kell fogni a tengelyt és az áthidalóhoz támasztani úgy, hogy az emelő drótkötelek mindkét oldalon feszesek legyenek.

25) A kötéldobok pereme a csapágy forgórészének pereméhez támaszkodjon, ezzel a tengely oldalirányú mozgása megszűnik.

26) Rögzítse a kaputáblát, felemelkedés ellen, patentfogókkal, amelyeket mindkét oldalon a függőleges sínhez rögzít!

27) Jegyezze meg: a felhúzás során a rugó karcsúbb és hosszabb lesz, (ahány fordulat, annyiszor nő a teljes hossz a huzal vastagságával!) Ha a felhúzás során a rugó dagadni kezd, az azt jelzi, hogy felcserélte a rugókat! Szedje szét, cserélje át! (A fordítva szerelt rugó leugrik az öntvényről)

28) Húzzon a rugóra egy vízszintes, egyenes vonalat krétával vagy alkoholos filccel.

29) Szúrja a forgórész öntvény furatába a felhúzó pálcát!

30) Fordítson a rugón egy negyedet, alulról felfelé....

31) Tartsa meg a pálcát, és szúrja be a másik pálcát a következő öntvényfuratba....

32) Vegye ki az első pálcát....

33) Második pálcán húzzon egy negyed fordulatot alulról felfelé!

34) Ismételje a fenti lépéseket a szükséges számban. A rugóerőt a rugó megfelelő fordulatszámra való felhúzásával kell elérni. A megfelelő fordulatszámot a rugó gyártója a rugóra ráírja, de a CE szerint gyártott kapuk adattábláira is rá van írva. A nem speciális sínvezetéseknél (tetőkövető, emelt, függőleges pályák) a kaputábla magasságát elosztva kötéldob kerületével (pl. 213 cm/30 cm= 7 fordulat) és hozzáadva 0,5-1 fordulatot megkapható a szükséges egész fordulatok száma.

35) Amikor elérte a szükséges fordulatot, kis ütéseket mérjen a beszúrt pálcára, hogy a rugót néhány mm-rel megnyújtsa. Ez különösen a nagy menetszámú rugóknál fontos

36) Tartsa a beszúrt pálcát...

37) Ékpályás tengely esetén tegye be az éket, csőtengely esetén 1-2 mm mélyen be kell roppantani a csavarral a tengely anyagát.

38) Húzza meg a rögzítőcsavart 27 - 34 Nm nyomatékkal!

39) Vegye ki a felhúzópálcát az öntvényből!

40) Ellenőrizze a megfelelő fordulatszámot a vonaldarabkák megszámolásával!

41) Távolítsa el a panel blokkolását, és a rugótörés-biztonsági elem kilincsművét blokkoló csapszeget (ha van)!

42) Kézzel mozgatva ellenőrizze, hogy jól ki van-e egyensúlyozva a kapu?

  • a. A kapunak 1 m magasságba felnyitva és magára hagyva mozdulatlannak kell maradnia.
  • b. A teljes lezárás 1-2 kg erőnél nem kívánhat nagyobb erőt.
  • c. A kapu felső állásából nem indulhat meg lefelé. Kézi mozgatással a kapu alsó éle 5-30 cm-rel is belóghat a nyílás teteje alá. Ennél jobban a vonszolóműves motor képes felnyitni és ott tartani.. Az emelődrótkötél minden állapotban maradjon feszes.

43) A gépi mozgatású kaput is kötelező jól kiegyensúlyozottá tenni. Korszerű motorok biztonsági elektronikája letiltja működést a rosszul kiegyensúlyozott kapukon. Elavult motornál, a működési erő fokozásával mozgatni a rosszul kiegyensúlyozott kaput veszélyes és tilos!

Rugó finombeállítása

44) A finombeállítást – ha a rugók eltérő méretűek – a gyengébb rugón kell elvégezni. Azonos belső átmérő esetén, gyengébb a vékonyabb huzalú, rövidebb rugó. Azonos huzal átmérő és azonos belső átmérő esetén, a nagyobb menetszámú, hosszabb rugó a gyengébb. Azonos méretű rugók esetén bármelyik rugón lehet kezdeni a finombeállítást. Ideális, ha mindkét rugó azonos fordulatra van felhúzva.

45) Első lépésként patent-fogókkal rögzítse a lecsukott kaputáblát az emelkedés ellen.

46) Szúrja az első pálcát a kiválasztott rugófej felhúzó furatába.

47) Helyezze be az egyik felhúzópálcát a rugó furatba! Készüljön fel a rugóerő megtámasztására, ellenőrizze, elég stabilan áll-e a létrán, vagy állványon?

48) Támassza meg a pálcával a rugó forgatóerejét! Megfelelő szerszámmal óvatosan lazítsa ki a rögzítőcsavart! Ha van ék a rugófej és a tengely között, vegye ki!

49) Tartsa meg az első pálcát, csökkentse, vagy növelje szükség szerint a rugóerőt, szúrja be a másik pálcát, fordítsa egy negyed fordulattal a második pálcát....

50) Tartsa meg a második pálcán az erőt, vegye ki az első pálcát....

51) Ismételje ezeket a lépéseket minden rugón, legfeljebb a megadott fordulat 10%-ig korrigáljon egy-egy rugón.

52) A rugófejbe támasztott pálcát a másikkal ütögetve távolítsa el kissé a meneteket egymástól, és húzza meg a csavart a rugó fejen, ha ékpályás, előbb tegye be az éket.

53) Vegye le a patentfogókat a sínről. Próbálja ki a kaput.

54) Csak biztonságos kaput szabad üzemeltetésre átadni!

 

A kapujavítást végző személyes felelőssége

A kapujavítást végző személyes felelőssége az, hogy balesetveszélyes állapotban lévő kaput nem adhat át működtetésre!

Fel kell hívni a tulajdonos és/vagy üzemeltető figyelmét arra, hogy a felügyelet nélkül maradó, nem biztonságos kapu használatát, vagy alatta való áthaladást, tartózkodást és a parkolást, arra alkalmas és célszerű módon, felirattal és elkerítéssel, meg kell gátolnia!

A veszélyt és a működtetés tilalmát a tulajdonos és/vagy az üzemeltető részére utólag igazolhatóan kell tudomására hozni!

 

Megjegyzések:

Törött rugó kijavítása:

A rugók kijavítása (rövidítése, hegesztése, stb.) nem javasolt. A rugó teljes anyagában elfáradt, az újabb törés, heteken belül bekövetkezhet.

Méretváltozás:

A helyesen méretezett új rugók huzalvastagsága, külső átmérője és hossza eltérhet az eredetitől, ha a csatlakozó alkatrészek illeszkednek és a kapu kiegyensúlyozottan, jól működik.

Élettartam:

Az eredeti lakossági kapuk rugói (gyártmánytól vagy rendeléstől függően) 10-20 ezer nyitás élettartamúak. Az adott kapu méretétől, súlyától, sínvezetésétől és a kötéldobtól függően általában lehetséges az eredetinél nagyobb élettartamú (20 - 50 ezer nyitású) rugót rendelni.

Video: Nézze meg élőben a torziós rugó csere folyamatát, írja be a YouTube keresőjébe: „garage door torsion spring replacement”!

 

Ábrák:

New England Door Llc . által az USA-NAGDM szabvány szerint gyártott kapu torziós súlykiegyenlítő szerkezet felhúzása rajz.

New England Door Hungary Kft által CE szabvány szerint gyártott ipari kapu torziós súlykiegyenlítő szerkezet összeállítási rajz.

land Door Hungary Kft gyártmányú Maxima típusú CE előírásnak megfelelő kapu torziós súlykiegyenlítő szerkezet összeállítási rajz.

Hibaelhárítás

Általános esetben

HIBA JELENSÉG

HIBA ELHÁRÍTÁSA

A rúgó felhúzáskor püffed, gyenge.

Rugó felmászik az öntvényre

Fordítva helyezték el a rugókat a tengelyen, szerelje le, cserélje ki őket!

Ha csak egy rugó van, szerelje a mostani tükörképére.

A tengely ide-oda jár,

A kötéldob nem támaszkodik a szélső csapágytartó csapágy forgórészére. Dob rögzítő csavart a rugó leengedése után fellazítani és a csapágy forgórészéhez támasztani, majd itt rögzíteni.

A kaputábla ide-oda jár, megszorul a sínben, nyikorog

Sín vízszintezési és együttfutási hiba. Az ívnek azonos magasságban kell kezdődnie és végződnie a vízszinteshez képest. Javítás a sínpálya teljes lebontásával, és helyesbített visszaszerelésével lehetséges. Ennek elkerülésére föltalált minden más „megoldás” kudarcot vall.

Kaputábla féloldalas

Kötélhossz beállítási hiba. Kábeldob szimmetrikus szerelésének hibája, bontás, pontos beállítással visszaszerelés.

Nehéz mozgatás,

 

Nagy menetszámú rugóknál előfordulhat a menetek összetapadása. Húzzon krétával csíkot a rugóra! Nyissa fel a kaput. Ha a jelzések nem egyformán mozdulnak el, felfedezhető az összetapadás helye. Olajozza meg laza állapotban, majd mozgassa meg a kaput néhányszor.

Ha nem változik, lazítsa le a rúgót, húzza fel újra, és a rögzítés előtt a felhúzó pálcára mért ütögetéssel kicsit húzza szét a rugó meneteit!

 

Nehéz mozgatás

Van-e valamilyen akadály a kapu tábla mozgásának útjában? Miben akad? (Pl. túl szorosra állított sín, kiálló csavar, torz sín, szennyeződés a sínben)

 

Nehéz mozgatás

Amikor a kapu le van engedve (zárva) nem lehet a görgő szoros. Kézzel forgatható legyen, tengely irányban mozgatható legyen.

 

Nehéz mozgatás

További kiegyensúlyozottsági probléma esetén azonosítsa és ellenőriztesse a rugót a gyártóval!

 

Rugó pótlás

Az adattáblán lévő kapuméretet ellenőrizze le. Ha azonos a kapu tényleges méretével, rendelje meg az adattáblán szereplő rugó méretet!

 

Adattábla hiányában mérje le az alábbiakat:

Menetemelkedés: jobbos (mint egy facsavar) vagy balos?= ………….

50 db szorosan összeérő menet együttes hossza a törésnél = ..........mm.

(A régebbi európai és USA import kapuk rugói colos rugókkal készültek),

Rugó külső átmérője =……….. mm,

Rugó hossza (rugóból kiálló öntvényrész nélkül)= …………..mm,

Felhúzva vagy laza (törött) állapotban mérték-e?=……………………

Tengely átmérő = .................mm

Kaputábla szélessége = ...................cm

Kaputábla magassága = ....................cm

Kaputábla vastagsága = .....................cm

Pálya emelkedés megadása, ha a kaputábla felett több mint 30 cm-rel fut és vagy nem vízszintes.

Az emelkedő sin egyenes szakaszán két távoli pontot ki kell jelölni.

Pontok távolsága ezen sín mentén =.........................cm

Alacsonyabb jelölés magassága a padlótól = ........................cm

Magasabb jelölés magassága a padlótól = ........................cm

 

Hiányzó vagy nem megfelelően működő rugó esetén a fentieken túl

Kaputábla súly mérése = .......... ........Kg

Kötélkötéldob adatai = ...............................................................

Tengely magassága = ................... cm

 

Ha nem jó az új rugó

Ha nem lehet beállítani, akkor nem jó az új rugó. Tegye a következőket!

  1. Állítsa be az új rugót (rugókat) úgy, hogy a kapu nyitásának legalsó 10-30 cm emelésekor jó, vagyis kiegyensúlyozott legyen. Több új rugó esetén lehetőleg egyforma legyen a felhúzási fordulatszám. Ha csak egy új rugó van és van a tengelyen régi is, a régit húzza fel az eredeti fordulatra!

  2. Ekkor lazítsa le a rugókat úgy, hogy közben pontosan számolja meg, hány fordulatra volt (voltak) felhúzva a rugók?

  3. Jegyezze fel és közölje, hogy az újabb rugó ennek alapján készülhessen!

  4. Jegyezze fel az alkalmatlan új rugó adatait: hosszúság (öntvények nélkül), külső átmérő, menetszám vagy 50 huzal együttes vastagsága, jobb- vagy balmenetes.

  5. Közölje az adatokat, és kérje az újabb rugót!